Fondsenroute

Geef om digitale toegankelijkheid

Fondsen zetten zich in voor een inclusieve samenleving

De (vermogens)fondsen NSGK, Janivo Stichting, K.F. Hein Fonds, RDO Balije van Utrecht, Bartiméus Fonds, Fonds1818 en HandicapNL werken samen met Stichting Accessibility aan het toegankelijker maken van onze steeds digitaler wordende samenleving. Fondsen subsidiëren vaak innovatieve projecten waarbij digitale media en technologie worden toegepast. Denk aan een website die meer informatie geeft over een project of waar je kaartjes kunt kopen, een app of electronica zoals een digitale thermostaat.

Fondsen kunnen daarmee veel betekenen voor een inclusieve samenleving. Wanneer digitale toegankelijkheid vanaf de start in een project wordt meegenomen is dat goedkoper en beter voor het eindresultaat dan wanneer achteraf aanpassingen moeten worden gedaan om de toegankelijkheid van digitale producten te verbeteren.

Geef om digitale toegankelijkheid

Zij gingen u voor

Internet maakt deel uit van ons dagelijks leven. Of het nu gaat om sociale contacten of een belastingaangifte, gamen of een donatie doen, het gebeurt steeds meer online. Laten we samen zorgen voor een drempelloos internet, zodat iedereen er kan meedoen.

-Henk-Willem Laan, directeur NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)-

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking wordt steeds belangrijker in onze (digitale) samenleving. Het Bartiméus Fonds zet zich hier al jaren voor in. Ik zie het als onze maatschappelijke opgave, en die van alle fondsen in Nederland, om dit te realiseren.

-Joeke van der Mei, directeur Bartiméus Fonds-

Wij willen een laagdrempelig fonds zijn, zonder nodeloze administratieve of andere drempels. Digitale toegankelijkheid is voor ons daarom een vanzelfsprekendheid.

-Eric Rijnders, directeur Janivo Stichting-

Ik had me niet gerealiseerd dat met zo’n kleine wijziging de website van de RDO zoveel toegankelijker zou worden voor mensen met een visuele beperking.

-Jan Reint de Vos van Steenwijk, voorzitter dirigerende commissie RDO Balije van Utrecht-

Een goed toegankelijke website maakt dat wij als fonds mooie Utrechtse verhalen met zoveel mogelijk mensen kunnen delen. En dat zoveel mogelijk mensen in de provincie Utrecht bij ons terecht kunnen met hun idee, hulpvraag of mooie plan. We blijven daarom werken aan onze digitale toegankelijkheid: we beschrijven plaatjes, ondertitelen filmpjes en zorgen voor voldoende contrast en dat de website ook met alleen het toetsenbord bedienbaar is. Zo kunnen ook mensen met een visuele, auditieve, motorische of andere beperking hun weg bij ons vinden. Stichting Accessibility heeft alle expertise in huis om hierbij te helpen en geeft ons goed uitvoerbaar en behapbaar advies. We gaan ervoor!

-Quinten Peelen, directeur K.F. Hein Fonds-

Downloads

Ga aan de slag

Samen met de eerder genoemde fondsen is er een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek biedt handvatten om ook mee te doen. Het onderwerp digitale toegankelijkheid wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. De voorbeelden uit het draaiboek kun je overnemen of aanpassen zodat het beter bij jouw fonds aansluit. Wil je meer informatie of jouw logo ook op deze website, neem dan contact met ons op.

Presentatie voor workshop

In het draaiboek staat ook beschreven hoe je als fonds de eerste stappen kunt zetten. De eerste stap is het houden van een kennissessie en workshop samen met jouw collegas. De presentatie die je daarvoor kunt gebruiken kun je hieronder downloaden.

Ondersteuning

Kennissessie + workshop

We kunnen de bovenstaande presentatie komen geven samen met een ervaringsdeskundige. We koppelen hier ook de workshop aan en nemen jullie mee in de wereld van digitale toegankelijkheid.

Persoonlijk advies bij aanvraag

Mocht je een aanvraag hebben waarvan je niet weet of dat deze een digitaal middel opleverd kunnen wij hierbij helpen. We bekijken de aanvraag even geven advies op maat richting het fonds en de projectuitvoerders.

Basisondersteuning

Gedurende de uitvoering van een project kunnen wij de uitvoerder via de telefoon of mail te woord staan en technische vragen beantwoorden.

Tussentijdse scan + advies

We kunnen gedurende het ontwerp alvast meekijken en adviezen geven om ervoor te zorgen dat het eindresultaat toegankelijk gaat zijn.

Consultancy op locatie

Bij innovatieve digitale projecten kunnen we ook op locatie ondersteuning op maat geven.

Volledig onderzoek bij oplevering

Naast tussentijds meekijken kunnen we ook het eindresultaat onderzoeken op toegankelijkheid. Wanneer de website helemaal voldoet kunnen wij hier ook een verklaring voor geven.

Quick-scan

Wanneer een bestaand digitaal product gaat worden uitgebreid kunnen we een snelle scan uitvoeren op dit al bestaande product. Hiermee kunnen we achterhalen met welke kleine aanpassingen het product toegankelijker kan worden.

Contact

Wil je meer weten of graag deze ondersteuning willen ontvangen? Neem dan contact met ons op.