Fondsenroute

Geef om digitale toegankelijkheid

Digitale Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid betekent het toegankelijk maken van digitale middelen zodat ze voor iedereen, ongeacht beperkingen, te gebruiken zijn.

Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven, omdat dit niet vanzelfsprekend is. Het gaat (zeker in Nederland) niet om toegang tot het internet, maar om bruikbaarheid van de aangeboden diensten en informatie door mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid.

Bij het begrip digitale middelen moet er gedacht worden aan websites, online formulieren waarmee een kaartje kan worden gekocht bijvoorbeeld, games, apps, maar ook wasmachines die werken met een digitaal display. Het is niet extreem ingewikkeld, maar vooral een kwestie van weten. Er zijn in samenwerking met het W3C richtlijnen opgesteld die bepalen of iets wel of niet toegankelijk is. Deze richtlijnen kan iedereen gratis bekijken op de website van W3C. We hebben de belangrijkste punten samengevat in een handboek.

Tips om zelf aan de slag te gaan

Hoe controleer ik toetsenbord toegankelijkheid?

Maak enkel gebruik van de tab- en enter-toets om door de website te navigeren.

Hoe bedient iemand die blind is een computer?

Hiervoor wordt voorleessoftware gebruikt. Bekijk dit filmpje om hier meer over te leren: Toegankelijkheid in de zorg.

Bestaan er richtlijnen waar ik aan kan voldoen?

In samenwerking met W3C zijn er richtlijnen opgesteld. Deze worden de Web Content Accessibility Guidelines genoemd en zijn te bekijken op de Nederlandse vertaling van WCAG2.1.

Wat zijn de voordelen van een toegankelijke website?

De website is veel beter vindbaar via google wanneer deze voldoet aan de toegankelijkheids richtlijnen.

Bestaat er een toegankelijke Wordpress template?

Jazeker, Wordpress heeft in 2017 de ‘accessibility-ready’-tag geïntroduceerd. Deze tag betekent dat een thema door middel van een audit op accessibility is gecontroleerd.

Kan ik ergens meer ondersteuning krijgen bij het maken van digitale toegankelijke materialen?

Dit kan, bekijk hier mogelijke ondersteuning vanuit Stichting Accessibility.

Tips bij het zoeken van een geschikte bouwer

Kan ik toegankelijkheid opnemen in de inkoopvoorwaarde?

Jazeker, je kunt verwijzen naar WCAG 2.1 AA of naar de Europese Norm 301 549. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Hoe herken ik een toegankelijke bouwer?

Vraag naar zijn kennis over WCAG 2.1 en naar voorbeelden waarin hij laat zien dat hij kennis heeft van toegankelijkheid. Dit kan ook door o.a. Stichting Accessibility worden bekeken.

Mag de bouwer meer vragen voor een website die toegankelijk moet zijn?

Nee, dit is kennis die de bouwer zelf in huis zou moeten hebben. Wanneer deze kennis in huis is kost het de bouwer geen extra tijd om iets toegankelijks op te leveren.